© πιστοποιητικό

Οι πελάτες Συμμαχία Πιστοποιητικό ©

Τι είναι ο Πελάτης Πιστοποιητικό Συμμαχία;

Συμμαχία των πελατών είναι ένας ανεξάρτητος πάροχος κριτική για τις επιχειρήσεις βοηθώντας τους να συλλέγουν αυθεντικά σχόλια των πελατών. Αυτό το πιστοποιητικό επιθεώρησης της γεφυρώνει το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρήσεων και - τον πελάτη.