certifikat ©

Kunder Alliance Certificate ©

<44.268> Vad är Customer Alliance certifikat? <44.269>

Kund Alliance är en oberoende granskning leverantör för företag att hjälpa dem samla autentiska kunder. Denna granskningsbevis överbryggar förtroendeklyftan mellan företag och du - kunden.